Uberització del treball i capitalisme digital

Parlar de capitalisme digital és parlar de com les grans corporacions dominen amb el beneplàcit de la burgesia i de l’Estat les infraestructures fonamentals del segle XXI. És a dir, de com un grapat d’explotadors controla les tecnologies i el capital que...

Control Social VS Comunitat

La tensió entre seguretat i control s’ha vist aguditzada durant els darrers anys, especialment amb les restriccions d’ús de l’espai públic i lliure moviment derivades de la situació sanitària. Mentrestant, una Llei de (suposada) seguretat ciutadana,...

Classe obrera, cultura i conflicte

La classe és molt més que una posició econòmica, és també tot un seguit de rituals i expressions que, tot i atravessades per qüestions materials, no es redueixen exclussivament al lloc de treball, tot i així la seva representació cultural ha estat sovint biaixada o,...

La lluita per la llengua des del moviment obrer

Repasem històricament el paper de la classe treballadora en la defensa de la llengua, qüestió cabdal en un moment de retrocés de l’ús social d’aquesta i d’ofensiva contra la immersió lingüística, moment també en el qual la dreta unionista intenta...

Perspectives entorn la Unitat Popular

De què parlem quan diem Unitat Popular? Quin projecte polític encarna i per a qui? Com s’articula i quin és el paper de la CUP? Retornem a una qüestió central per saber des d’on avancem.