Límits i potencialitats del municipalisme avui

Després de diferents cicles electorals la CUP, candidatura d’ADN municipalista, ha intervingut a diferents ajuntaments jugant els diferents rols de la institució. En aquesta xerrada ens proposem abordar els límits de la institució on el municipalisme transformador no arriba a incidir i també les potencialitats d’aquest projecte de candidatures tant dins com fora dels ajuntaments.