Classe obrera, cultura i conflicte

La classe és molt més que una posició econòmica, és també tot un seguit de rituals i expressions que, tot i atravessades per qüestions materials, no es redueixen exclussivament al lloc de treball, tot i així la seva representació cultural ha estat sovint biaixada o, directament, inexistent. En aquesta taula rodona abordarem aquesta i altres qüestions, especialment centrades en la literatura.

Més info (PDF)

Més info (La marea)