Control Social VS Comunitat

La tensió entre seguretat i control s’ha vist aguditzada durant els darrers anys, especialment amb les restriccions d’ús de l’espai públic i lliure moviment derivades de la situació sanitària. Mentrestant, una Llei de (suposada) seguretat ciutadana, popularment coneguda com a Llei Mordassa, arriba a les cotes màximes d’aplicació. Quin model contraposem a l’expansió del control social per part de l’estat? A aquesta taula abordem no només com s’articula i materialitza el control social per part de l’estat espanyol sinò també la generació de comunitat com a contraproposta articuladora d’una seguretat que no tingui a veure amb la penalització i el punitivisme, sinò amb la organització col·lectiva de les nostres necessitats des de baix.