La formació política

La importància de la formació des dels diferents espais d’intervenció política possibles, des de les formacions de caire intern que es poden donar a una organització a les de caire obert a través de mitjans de divulgació. Quines formes per a quins objectius? Com avançar cap a una formació allunyada de l’elitisme i el més democràtica possible?