La formació política

La importància de la formació des dels diferents espais d’intervenció política possibles, des de les formacions de caire intern que es poden donar a una organització a les de caire obert a través de mitjans de divulgació. Quines formes per a quins objectius? Com...

Els reptes en comunicatius i la construcció de moviment

Facebook, Twitter, TikTok, Twich,… nous espais de comunicació i, per tant, d’agitació política i cultural. Resulta imprescindible aprendre de les noves formes comunicatives, dels deures i reptes dels espais socialistes en aquest sentit i de la possibilitat...

Classe obrera, cultura i conflicte

La classe és molt més que una posició econòmica, és també tot un seguit de rituals i expressions que, tot i atravessades per qüestions materials, no es redueixen exclussivament al lloc de treball, tot i així la seva representació cultural ha estat sovint biaixada o,...