5

Retornar a Marx

Lluny dels intents, més o menys efectius, de dogmatitzar a Marx, abordem les qüestions clau del seu pensament, vida i obra a una taula que ens vol presentar el marxisme com la eina útil que encara és. Més info (Marcello Musto)