La conformació de classe a les lluites d’avui

Refents de lluites com el feminisme, l’antiracisme i l’habitatge plantegen la qüestió de classe que les travessa i com es conforma aquest subjecte dins aquestes lluites.