Unió Europea, deute i sobirania

La gestió del covid a nivell europeu i el replegament ds estats en si mateixos alhira de competir per recursos determinats com mascaretes o vacunes, així com els Fons Europeus i el nou cicle d’endeutament, ens obliguen a no oblidar la Unió Eurolea com un...

Ecologisme. Palanca de canvi i fre d’emergència

L’ecologisme és una qüestió de vida o mort i també de classe. La seva incorporació als nostres eixos polítics centrals és quelcom que ha d’anar més enllà del mer titular. L’articulació de la lluita ecologista, el paper de les grans corporacions a...

Perspectives entorn la Unitat Popular

De què parlem quan diem Unitat Popular? Quin projecte polític encarna i per a qui? Com s’articula i quin és el paper de la CUP? Retornem a una qüestió central per saber des d’on avancem.