Unió Europea, deute i sobirania

La gestió del covid a nivell europeu i el replegament ds estats en si mateixos alhira de competir per recursos determinats com mascaretes o vacunes, així com els Fons Europeus i el nou cicle d’endeutament, ens obliguen a no oblidar la Unió Eurolea com un projecte del capital antònim de la sobirania que anhelem com a poble.