2

L’actualitat del concepte ‘raça’ i la teoria política antiracista

L’ascens del racisme globalment i la potencialitat de les lluites antiracistes ens obliguen a conèixer els postulats teòrics i les lluites antiracistes que s’estan donant a diferents punts del mapa i que marquen el camí a construïr. Comptem amb diferents veus referents d’aquesta per abordar, de manera situada, aquestes qüestions. Més info (Asad Haider)

Límits i potencialitats del municipalisme avui

Després de diferents cicles electorals la CUP, candidatura d’ADN municipalista, ha intervingut a diferents ajuntaments jugant els diferents rols de la institució. En aquesta xerrada ens proposem abordar els límits de la institució on el municipalisme transformador no arriba a incidir i també les potencialitats d’aquest projecte de candidatures tant dins com fora dels ajuntaments.