“Dret a existir” El fil roig del republicanisme

La primera llei social és aquella que garanteix a tots els membres de la societat els mitjans per existir’. En aquesta taula, abordem el republicanisme, des dels diferents àmbits que el conformen, des del repàs històric, al concepte de llibertat republicana fins...

La (nova) extrema dreta europea i l’antifeixisme de totes

La rearticulació i ascens de formacions polítiques d’extrema dreta i dels discursos totalistaris a Europa ens obliga, com a antifeixistes, a analitzar tant les seves formes d’incursió, organització i incidència política com les nostres estratègies de...

La formació política

La importància de la formació des dels diferents espais d’intervenció política possibles, des de les formacions de caire intern que es poden donar a una organització a les de caire obert a través de mitjans de divulgació. Quines formes per a quins objectius? Com...

Retornar a Marx

Lluny dels intents, més o menys efectius, de dogmatitzar a Marx, abordem les qüestions clau del seu pensament, vida i obra a una taula que ens vol presentar el marxisme com la eina útil que encara és. Més info (Marcello Musto)

Ecologisme. Palanca de canvi i fre d’emergència

L’ecologisme és una qüestió de vida o mort i també de classe. La seva incorporació als nostres eixos polítics centrals és quelcom que ha d’anar més enllà del mer titular. L’articulació de la lluita ecologista, el paper de les grans corporacions a...