Reconeixement i identitat en la construcció nacional