8

“Dret a existir” El fil roig del republicanisme

La primera llei social és aquella que garanteix a tots els membres de la societat els mitjans per existir’. En aquesta taula, abordem el republicanisme, des dels diferents àmbits que el conformen, des del repàs històric, al concepte de llibertat republicana fins a la concreció material d’aquesta teoria en les possibles polítiques actuals.

Els horitzons del socialisme avui

Sovint desconeixem la realitat més enllà del titular del socialisme dut a terme a diferents països. Des de aquelles tasques pendents en les quals cal seguir avançant als reptes immediats i a llarf termini, com a tots aquells avenços que cal preservar.