Özgür Güneş Öztürk

Llicenciada en Economia Laboral i Relacions Industrials per la Universitat de Gazi (Ankara) i màster en Migracions i Mediació Social per la Universitat de Lleida. És doctorant al Departament de Geografia i Sociologia de la mateixa universitat. Actualment és sòcia treballadora de la Cooperativa Col·lectivaT, on coordina l’eix de recerca, i és professora associada del Departament de Geografia i Sociologia de la Universitat de Lleida i professora col·laboradora del Màster en Polítiques Socials i Acció Comunitària coordinat per l’IGOP (UAB).