Núria Comerma

Llicenciada en Ciències Polítiques i de l’Administració, i en Antropologia. Ha coordinat les 3 trobades d’unitat popular de la CUP i ha format part d’espais anticapitalistes del 2008 al 2021 a la ciutat de Barcelona