Mariona Lladonosa

Llicenciada en Ciències Polítiques (UAB), Postgrau en Ciutadania i Immigració (UPF) i doctora en Sociologia (UdL). Actualment investigadora postdoctoral i professora del Departament de Geografia i Sociologia de la Universitat de Lleida. Coordinadora UdL del Màster interuniversitari en Polítiques socials i acció comunitària de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP). Ha compaginat la tasca investigadora amb l’activitat professional com a politòloga i sociòloga en el camp de les identitats nacionals i socials, l’exclusió, les polítiques públiques i els drets col·lectius.