Marcello Musto

És un politòleg i professor de sociologia i teoria política a la Universitat de York. Les obres de l’italià se centren en l’anàlisi del pensament de Karl Marx, la seva rellevància actual i el marxisme.Els seus interessos d’investigació també inclouen la història del pensament socialista, les teories de l’alienació i les crisis econòmiques. Entre els seu llibres publicats en destaca ‘L’últim Marx. Una biografia política’ (Tigre de Paper).