Asad Haider

És un dels fundadors i editors de la revista Viewpoint, revista d’investigació política contemporània. És doctor en Història de la Consciència a l’UC (University of California) Santa Cruz i membre de la Unió d’Estudiants i Treballadores (Student-Workers Union) de l’University of California. Autor de l’obra Identidades mal entendidas. Raza y clase en el retorno del supremacismo blanco (2020).