Ari Fabregat

Ari Fabregat és militant del Sindicat d’Habitatge del Raval, espai de lluita i construcció de comunitat on s’han explorat formes comunicatives alternatives a les utilitzades habitualment per les plataformes per un habitatge digne.