Abel Caldera

Escriptor i ex-portaveu d’Endavant-Osan.